Övrigt

Hur ofta ska glödstift bytas?
Glödstift kan hålla hela bilens liv. De har inget bytesintervall och behöver bara bytas när de är defekta. Det är dock lämpligt att byta ut dem var 60 000:e km. Eftersom glödstiftet nu är en avgasrelevant komponent övervakas den av motorns styrsystem.

Produkter
Övrigt