Stetoskop

Stetoskopet är en mångsidig och användarvänlig enhet som har en bred användning utanför medicinska sammanhang. Med sin unika förmåga att förstärka och förtydliga ljud kan stetoskopet användas för att utforska och upptäcka ljudmiljöer på ett djupare sätt. Inom bilindustrien används ett stetoskop ofta för att hitta missljud på fordonet.

Vi erbjuder olika stetoskop både klassisk och elektronisk.

Produkter
Övrigt