Chockluft

Chockluft / Luftchock Booster
En chockluftare är ett mycket användbart verktyg för alla verkstäder. Chockluftaren gör det lättare att fylla däcken och minskar den tid som krävs till ett minimum genom att släppa stora mängder luft i däcket på en gång. Vi erbjuder luftkanoner i olika versioner från 6 till 30 liter innehåll.

Produkter
Övrigt