öppna Ringnycklar

Öppna ringnycklar är specialverktyg. Öppningen används så att ringnyckeln kan användas för att lossa eller fästa fästmuttrar, vilket är särskilt vanligt i rörsystem som t.ex. bromsledningar, tryckluftsledningar, hydraulledningar men också för insprutningsledningar eller ledningar inom servostyrning

Produkter
Övrigt