förzinkad

Korrosionsbeständighet: Förzinkning är en process där ett lager av zink appliceras på ytan av ett material, vanligtvis stål, för att skydda det mot korrosion. Zinken fungerar som en skyddande yta och agerar som en "offergiva" där den oxiderar istället för det underliggande materialet. Förzinkning ger god korrosionsbeständighet och kan vara effektivt i många miljöer, speciellt när det inte finns direkt kontakt med vatten eller fukt.

Produkter
Övrigt