Plåtmutter / Snabbmutter

Plåtmutter eller snappmutter är den perfekta fästningen i de fall där en blindskruvanslutning krävs.
Plåtmuttrar sparar en avsevärd tid under montering. Alla kostnadsintensiva processer som tappning, nitning, svetsning, skärning, målning etc. elimineras.
Snappmuttrar eller Plåtmuttrar är en stabil och säker lösning för applikationer där två eller flera komponenter ska anslutas till varandra. 

Typiska användningsområde: hushållsapparater, motorfordon, elektriska apparater, maskiner

Material - fjäderstål

Produkter
Övrigt