Svetsmutter, DIN928 - blank

Svetsmuttern används främst i karosserikonstruktioner eller fordonsapplikationer. Till skillnad från en kommersiellt tillgänglig mutter är den svetsad till komponenter. Mutteren placeras först över ett befintligt borrhål i komponenten och svetsas till metallytan. Först då passeras den gängade stången eller skruven genom borrhålet och skruvas fast på svetsmuttern. Detta har den stora fördelen att muttern alltid är ordentligt fäst vid metallen och inte kan lossna, även med tunna material.
Det finns en gänga på insidan av fästelementet i vilken en gängad stång eller skruv kan skruvas. För att kunna svetsa den väl har den flera höjder på ena sidan, de så kallade svetsnipplarna.

Viktigt: Om svetsmuttern svetsas på en komponent får den inte ha ett lackskikt, eftersom fästning här är svår eller till och med omöjlig.

Vid användning av obehandlat svetsmuttrar rekommendera vi alltid att aplicera rostskydd efter svetsarbet.

Produkter
Övrigt