Balkklämmor

Balkklämmor används som fästpunkt för t.ex dragblock, telfrar och mycket mer. Våra balkklämmor är enkelt att montera och är inställbara till önskad bredd.

Produkter
Övrigt