Avgradare

Vid tillverkning eller reparation av bromsledningar, hydraulledningar och bränsleledningar bör gränssnitten på ledningen avgradas innan man börjar med flänsningsprocessen.
Noggrann gradning av insidan och utsidan av röret förhindrar felaktig flänsning och fördjupning av spån, vilket kan resultera i läckor eller kontaminering av kretsen.

Produkter
Övrigt